Informasjon & Kontakt

MedicaNatumin sin policy er å gi investorer, kunder og andre interessenter korrekt og lettforståelig informasjon om firmaet og aktuell situasjon.
MedicaNatumin sine aksjer kjøpes på Nordic MTF i Sverige under kortnavnet MEDNA SME.
Vår mentor er Eminova Fondkomission AB. Tel 08 684 211 10  adviser@eminova.se

MedicaNatumin bevakas av ABG Sundal Collier

For mer informasjon angående IR-relaterte spørsmål ir@medicanatumin.se