Informasjon & Kontakt

MedicaNatumin sin policy er å gi investorer, kunder og andre interessenter korrekt og lettforståelig informasjon om firmaet og aktuell situasjon.
MedicaNatumin sine aksjer kjøpes på Nordic MTF i Sverige under kortnavnet MEDNA MTF.
For mer informasjon, kontakt vår mentor Axier Equities AB via mail ir@medicanatumin.se

MedicaNatumin bevakas av ABG Sundal Collier

For mer informasjon angående IR-relaterte spørsmål, kontakt IR-ansvarlig Axier Equities AB via mail ir@medicanatumin.se