Holdbarhet

Bærekraft

Hos MedicaNatumin finnes det en bevissthet rundt vårt samfunnsansvar. Vårt mål er å kunne møte samtlige av våre kunders krav og ønsker og deretter drive en bærekraftig virksomhet; respekt for økonomiske, sosiale, etiske og miljømessige aspekter.

Holdbarhetens tre dimensjoner

Begrepet Bærekraftig Utvikling ble definert og fikk internasjonal spredning gjennom FNs Brundtlandkommisjon fra 1987 som «Utvikling som møter dagens behov uten å påvirke kommende generasjoners muligheter til å møte sine behov». I følge denne definisjonen binder man sammen bærekraften i økosystemet med sosiale og økonomiske utfordringer menneskeheten står ovenfor. Bærekraftig utvikling illustreres ofte i tre ulike dimensjoner. MedicaNatumin forholder seg til følgende tre dimensjoner:

Code of Conduct

Basert på vår forpliktelse til Bærekraftig utvikling har vi opprettet en Code of Conduct for å tydeliggjøre vår posisjon for interessenter som leverandører, medarbeidere og andre relevante parter. Vårt overgripende mål er å oppmuntre og respektere menneskelige rettigheter som arbeidsmiljøloven og miljøbevissthet både internt i MedicaNatumin og hos våre eksterne partnere.
Code of Conduct inneholder internasjonale krav om menneskerettigheter, arbeidsrett og miljøvern. Våre leverandører av produkter og tjenester skal følge Code of Conduct og vi forventer at de garanterer for sine leverandører også gjør det.

Etisk revisjon

For på en enkel måte å kunne vise våre interessenter hvilket nivå vårt bærekraftig arbeid er, har vi gjennomført og fått godkjenning i etisk granskning SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit. SMETA-revisjonen som gjennomføres hvert tredje år, gransker følgende fire områder; arbeidsrett, helse & sikkerhet, bedriftsetikk og miljø.
Medlemskapet i Sedex gir tilgang til verdens største samarbeidsplattform for deling av bærekraftig data i leverandørkjeden – dette gir gode forutsetninger for å drifte en ansvarsfull virksomhet.

Konstant forbedring

Vi arbeider aktivt med konstant forbedring og som et ledd i dette har vi startet prosessen mot en sertifisering  av kvalitetssystemet ISO13485 for medisintekniske produkter. Målet er en effektiv og samlet organisasjon som jobber mot felles mål.  Systemet skal via et totalsyn gi struktur og støtte til den daglige driften, samt endre fra brannslukning til proaktivitet. Sertifiseringen er også en effektiv måte for oss å vise våre interessenter at vi treffer et visst kravsnivå.